top of page
น้ำพริกป้าติ๋ว 120 กรัม (ระบุรสชาติในหมายเหตุ Note:)

น้ำพริกป้าติ๋ว 120 กรัม (ระบุรสชาติในหมายเหตุ Note:)

🌶 น้ำพริกมี 14 รสชาติ 🌶

🐟 ปลาดุกฟูผัดพริกขิง

🍄 เห็ดฟูผัดพริกขิง (เจ้าแรก)

🍄 เห็ดฟูผัดขี้เมา (เจ้าแรก) ⭐

🍄 เห็ดฟูตาแดง (เจ้าแรก) ⭐

🦐 กุ้งฟูผัดพริกขิง (เจ้าแรก) ⭐

🐟 ปลาสลิดฟูผัดขี้เมา

🐟 ปลาทูตาแดง (ดั้งเดิม) ⭐

🐟 แมงดาตาแดง (ดั้งเดิม) ⭐

🐟 ปลาร้าทรงเครื่อง (เจ้าแรก)

🐟 ปลาดุกฟูคั่วกลิ้ง (เจ้าแรก)

🐟 กะปิปลากรอบ (เจ้าแรก) ⭐

🐷 น้ำพริกกากหมู (สูตรพิเศษ)

🐟 ลาบปลาดุกฟูกรอบ

🐟 น้ำพริกปลาแกะ (ใหม่)

    $7.00ราคา
    bottom of page