top of page
Girl at the Grocery Shop

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าและการขนส่ง

หมวดจำหน่ายปลีก

ทางร้านรับประกัน 100% ในกรณี


1. ส่งสินค้าไม่ครบหรือไม่ตรงตามรายการออเดอร์
2. Package ห่อหุ้มไม่ได้คุณภาพทำให้สินค้าได้รับความเสียหาย
3. พัสดุสินค้าสูญหายระหว่างขนส่งทุกกรณี

ทางร้านรับประกันสินค้า 50% (กรณีนอกเหนือการควบคุมของทางร้าน) ในกรณี

1. สินค้าเสียหายจากความล่าช้าทำให้สินค้าเสียคุณภาพ ไม่สามารถบริโภคได้ อาทิเช่น เกิดจากการกักตรวจของศุลกากรเป็นเวลานาน/ความล่าช้าของผู้ให้บริการจัดส่ง/สภาพอากาศการบินไม่ตรงกำหนด ผู้บริการนำส่งล่าช้าเนื่องจากพื้นที่จัดส่งนอกเขตบริการ เป็นต้น.

2. *เนื่องด้วยแต่ละประเทศมีข้อกำหนดการนำเข้าที่แตกต่างกัน ดังนั้น หากพัสดุท่านถูกสุ่มกักตรวจสอบ หรือถูกกักยึด( สินค้าบางประเภท เช่น สินค้าที่มีส่วนผสมเนื้อสัตว์) ด้วยหลักการและเหตุผลของทางศุลกากรในการนำเข้าสินค้าแต่ละประเทศ ทางร้านรับผิดชอบ 50% 

*** การชดเชย สามารถทำได้ 2 แบบ ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลือก ***


1. ชดเชยเป็นเงินสด คืนเข้าบัญชี
2. ชดเชยเป็นเครดิตส่วนลดสำหรับสั่งซื้อสินค้าในครั้งต่อไป.

*** สินค้าบางรายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการแพ๊คเพื่ออำนวนความสะดวกสำหรับการขนส่น ***

 

หากชำระยอดทาง PayPal หรือทางเครติดการ์ดมีค่าบริการ 5%

ทั้งนี้โปรดพิจารณา ยอมรับเงื่อนไข ก่อนสั่งซื้อและทำการโอนยอดชำระ ทางร้านขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านอย่างยิ่ง มา ณ ที่นี้...

bottom of page