Tha Siam Noodle Package (50 Pcs.)

Tha Siam Noodle Package (50 Pcs.)

$250.00 Regular Price
$185.00Sale Price

ท่าสยาม ยกลัง (ถ้าต้องการเลือก หมี่น้ำตก/เล็กแห้งน้ำตก/วุ้นเส้นเย็นตาโฟ/วุ้นเส้นสุกี้ยากี้) สามารถใส่ Note มาได้ตอนชำระเงินนะคะ