Preserved Mango 250g.

$7.50Price

มะม่วงดอง (ปอกเปลือก) พร้อมน้ำจิ้มพริกเกลือ  ขนาด 250 g.  มะม่วงคัดคุณภาพ  ชิ้นใหญ่ เนื้อแน่น เปรี้ยวอมหวานนิดๆ