PORNTIP Golden Stick 160g.

PORNTIP Golden Stick 160g.

$14.00ราคา

พรทิพย์ หมูเส้นทอง 160 กรัม

"หมูเส้นทอง" ( หมูหยองอัดแท่ง) คัดสรรเนื้อหมูคุณภาพ ผ่านกระบวนการผลิตที่มาตรฐาน ขึ้นรูปเป็นแท่ง อบกรอบ หอม อร่อย สามารถรับประทานเป็นขนมขบเคี้ยว