Neobun-Gel Warm (Pack 5)

$18.00Price

นีโอบันเจล สูตรร้อน (แพค 5) พลาสเตอร์บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ปวดข้อ และปวดตามร่างกาย
สีขาวยึดติดกับผิวได้ดี ใช้ง่าย ไม่เปรอะเปื้อนเสื้อผ้า