Neobun-Gel Cool (Pack 5)

$18.00Price

Neobun (นีโอบัน). (แพค 5) นีโอบัน พลาสเตอร์ยาบรรเทาปวด เป็นยาใช้ภายนอกติดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อและข้อมี. Peppermint oil และ Camphor ให้ความรู้สึกเย็น