5 Dao Fried Fish Ball 1Kg.

5 Dao Fried Fish Ball 1Kg.

$26.00Price

5 ดาว แหลมระเบิด 1 Kg.  พร้อมน้ำจิ้มขนาด 120g.