Fish Maw Soup

Fish Maw Soup

$5.00 ราคาปกติ
$3.50ราคาขายลด

กระเพาะปลาน้ำแดง กึ่งสำเร็จรูป 
กระเพาะแท้, เห็ดหอม,แป้งข้าวโพด,น้ำปรุงรส,เส้นหมี่