Dried Cononut Promotion Set (Pack 3)

$23.00 Regular Price
$19.00Sale Price

จัดชุดโปรโมชั่น มะพร้าว เป็นหนึ่ง
* มะพร้าวแก้ว เนื้อกะทิ เนื้อนุ่ม หอมอร่อย ขนาด 100g.
* มะพร้าวแก้ว แบบแผ่น หอมมาก ขนาด 100g.
* มะพร้าวแก้ว แบบเส้น เคี้ยวเพลิน มีสามสี ขนาด 100g.