CP Package 16 Pcs.

$112.00 Regular Price
$99.00Sale Price

ชุดสุดคุ้ม CP และ 7-Select  จำนวน 16 แพค  ลูกค้าสามารถเลือกแบบใดก็ได้ แล้วเขียนในโน๊ตก่อนการชำระเงิน  

 

** เงื่อนไขกันรับประกันสินค้า **
✅รับประกันสินค้า 100% กรณี
1. ส่งสินค้าไม่ครบหรือไม่ตรงออเดอร์
2.สินค้าเสียหายระหว่างขนส่ง
✅รับประกันสินค้า 50% กรณี
1.สินค้าถูกศุลกากรสุ่มกักตรวจหรือยึด
2.การจัดส่งล่าช้าเกินกว่ากำหนดทำให้สินค้าเกิดความเสียหาย
** การชดเชย 2 รูปแบบ 
1. ชดเชยเป็นเงินสด คืนเข้าบัญชีลูกค้า
2. ชดเชยเป็นเครดิตใช้ซื้อในครั้งต่อไป
ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนค่ะ