Chinese Roll Noodle Soup

Chinese Roll Noodle Soup

$4.00ราคา

ก๊วยจั๊บน้ำข้น กึงสำเร็จรูป
1.เส้นใหญ่

2.น้ำปรุงรส รสชาติเข้มข้น

3.กระเทียมเจียว