BRAND'S Bird's Nest Beverage with Ginseng 42ml. Pack 6

BRAND'S Bird's Nest Beverage with Ginseng 42ml. Pack 6

$49.00ราคา

เครื่องดื่มแบรนด์รังนกแท้สำเร็จรูป สูตรผสมโสม คัดสรรรังนกแท้และโสม ที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในความหายาก คุณค่า และใช้กันมาอย่างยาวนานกว่าหลายพันปี แบรนด์รังนกแท้สูตรผสมโสมผลิตจากรังนกแท้เกรด ผลิตจาก รังนกแท้เกรดคุณภาพ และโสม สะอาดผ่านกรรมวิธีในการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย คัดสรรเฉพาะรังนกแท้ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในวงการผู้เชี่ยวชาญด้านรังนกว่า เป็นรังนกแท้เกรดคุณภาพเนื้อรังนกมีสีขาวนวล และมีรสชาตินุ่มละมุนเปรียบประดุจของขวัญล้ำค่าจากธรรมชาติ ตรวจสอบด้วยเครื่องตรวจเอกลักษณ์เฉพาะรังนกแท้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะได้แต่รังนกแท้คุณภาพดีเท่านั้น พิถีพถันทุ่มเทกว่า 150 ขั้นตอนในการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพ